. RobexPedie - Svorky a fixační prostředky

Nápověda Svorky a fixační prostředky

Textilní svorky, svorky na textil, klešťové svorky a jiné fixační prostředky

Svorka je zpravidla mechanických fixační prvek, který přenáší trvale sílu stlačení na své čelisti, které doléhají na upevňovaný materiál. Svorky a fixační prostředky jsou ruční pomůcky pro fixaci textilních a jiných volně ložených vrstev materiálů či materiálů v jedné vrstvě k pracovní desce stolu či jednotlivých vrstev materiálu k sobě. Svorky či svěrky jsou zpravidla opatřeny vroubkovanými či plochými čelistmi. Textilní svorky se používají zejména při drobných pracích s většími vrstvami látek, fólií a podobných, jinak velice slabých a kluzkých materiálů  např. při řezání, vytínání, vysekávání  a podobných aplikacích.

Svorky rozdělujeme:

1) dle užití v oborech

2) dle typů
3) dle rozměrů a použití

Svorky a fixační prostředky
1) svorky se používají ve:

a) strojním a dřevozpracujícím průmyslu k fixaci kovových, dřevěných a jiných obráběných částí, v tomto případě hovoříme o zámečnických, truhlářských svorkách, svěrkách. Obdobou zámečnické nebo truhlářské svěrky, která je zpravidla ruční a k volnému, letmému použití, je pak svěrák, který přenáší sílu stlačení přes šroubovici na jednu pohyblivou čelist, která tlačí na čelist pevnou. U zámečnických i truhlářských svěrek je zpravidla využíváno šroubovice či středové matice.

b)  textilním a jiném zpracovatelském průmyslu k fixaci ložených látek a jiných materiálů před jejich opracováním. Textilní svorky jsou zpravidla vyrobeny z lisováním tvářeného plechu (svorky klešťové), který tak tvoří jejich tělo. Dvě protilehlá těla zakončená čelistmi jsou ve svém středu či jiné části patřeny čepem s pružinou. Síla pružiny a místo čepu na těle svorky určují její zdvih a konečnou sílu stlačení. Čelisti pracují rovnoběžně proti sobě a jsou zpravidla vybaveny vroubkováním, které zamezuje snadnému vysmeknutí upevněného materiálu. Textilní svorky mohou být také ve své zjednodušené podobě vyrobeny z ohebných již tvářených drátů, v tomto případě hovoříme o tzv. drátových svorkách či svorkách drátěných.

2) dle typů rozdělujme textilní svorky na:

a)  svorky pohyblivé, kde se pohybují obě čelisti proti sobě a přítlaku je dosaženo součtem sil obou pák s čelistmi.

b) svorky statické, kde se pohybuje jedna z čelistí a druhá čelist je tzv. pevná. Pohyblivá čelist tlačí proti části pevné. Tyto svěrky bývají zpravidla výškově stavitelné a jsou vybaveny větší plochou čelistí.
Svorky - ukázka typů
Svorky statické vyhovují více aplikacím, avšak svorky pohyblivé, které jsou vyráběny ve více modifikacích lépe vyhoví konkrétnímu typu použití.

3) dle rozměrů dělíme svorky na svorky

a) svorky malé - malé svorky se silným stlačením
b) svorky uni v rozměrech I, II a III – universální svorky střední velikosti
c) svorky široké - s rozšířenými čelistmi
d) svorky dlohé - s dlouhými pákami
e) svorky stavitelné - s možností nastavení výšky a síly stlačení
f) svorky s háčkem  - svorky s háčkem pro zavěšení

Ukázka svorek s vrstvami látkySvorky jsou vyráběny v mnoha modelech - barvené, pozink, plechové, plastové, pružinové aj. Různé svorky vyžadují rozdílné zacházení. vybírejte vždy takové svorky, které jsou vyrobeny z odolných materiálů a snesou dlouhodobé používání. při výběru svorky se zaměřte zejména na požadovaný rozměr svorky a také sílu potřebnou k sepnutí materiálů. Sílu lze jednoduše ověřit při zkušební aplikaci, kdy se nesmí materiál, resp. jednotlivé vrstvy sepnutého materiálu rozestoupit a znehodnotit tak požadovanou operaci.

Pouze správně vybraný typ svorky plní svůj účel. přesvědčte se o síle svorky, než jí použijete.


Jste v kategorii: fixace - textilní svorky, bodce, tuhy

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?