. RobexPedie - Bazarové stroje, repasované stroje

Nápověda Bazarové stroje, repasované stroje

Použité a repasované řezačky, pásové pily, štípací stroje a další starší stroje

Slovo bazar vyjadřuje několik vzájemně souvisejících významů. V původním významu slova se jedná o arabský výraz pro trh či tržiště, ten se však píše "bazaar" v dalším přeneseném významu slova pak o jakékoliv exotické tržiště či tržnici kdekoliv na světě.

V nejběžnějším význam slova pak toto slovo označuje maloobchodní prodejnu nazývanou jinak též souslovím obchod s použitým zbožím - slangově také někdy označovanou jako sekáč. Bazar pod širým nebem se nazývá bleší trh, lidově blešák. Vzhledem k vysokým pořizovacím cenám nových strojů a příslušenství se tak časem začali bazary objevovat i v rámci průmyslových odvětví. Dnes již není problém zakoupit starší stroj na dřevo či jiný materiál.  Maloobchodní jednotky bývají někdy spojeny s dalšími doprovodnými službami jako jsou půjčovny průmyslového zboží nebo zastavárny.

Rovněž lze jako bazar nazvat internetový portál, který interaktivně nabízí uživatelům možnost prezentovat, nebo nabídnout ostatním uživatelům věci k prodeji. Zde se lidé jdoucí do bazaru nepotkávají osobně. Rovněž se takovému bazaru říká inzerce, kdy internet umožňuje tyto v základu rozdílné pojmy sloučit v jeden. Většina inzertních portálů, nebo-li internetových bazarů, poskytuje své služby uživatelům zdarma. Stejně se tak děje i na oficiálním webu firmy ROBEX DK, s.r.o. ®, kde zákazník může zdarma vložit poptávku po starším stroji či nabídku stroje k odkupu do Bazaru zákazníků.

Firma ROBEX DK, s.r.o. ® také na svém oficiálním webu www.robex-dk.cz pravidelně zveřejňuje v části Bazarové stroje, použité stroje a přístroje, kde jsou zveřejněné pouze stroje a jiné starší stroje a přístroje  s ověřitelným původem a stavem. Všechny zde zveřejněné a nabízené předměty mají uvedený stav věci a funkčnost.

Nenechte se napálit nepoctivými prodejci, kteří nabízejí starší stroje s nejasným původem a funkcí. Vždy předem zvažte přínos staršího stroje pro Vás. Více onformací o prodeji bazarových strojů a přístrioojů naleznete také v části Informace o bazaru firmy ROBEX DK, s.r.o.®.

Starší stroje dělíme na:
- bazarové stroje
- repasované stroje
- stroje z výstav a ukázkové stroje

Bazarové stroje, starší strojeBazarové stroje jsou zpravidla stroje, které odpovídají svým stavem plně svému stáří a bezpečnostními prvky i dalšími prvky stroje odpovídají datu své výroby. Některé tyto stroje tak již nemusí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a předpokladům plné funkčnosti. Bezpečnost kladená na stroje se přitom v čase velice mění a nároky se prohlubují. Zvažte tedy vždy přínos snížených nákladů při nákupu takovéhoto stroje. Také si nechte předložit doklad o původu stroje a jeho minulém vytížení. K některým bazarovým strojům také není dostupná úplná dokumentace a to jak po stránce právní tak i po stránce servisní a udržbářské. Zamyslete se nad možnostmi Bazarové stroje ne vždy znamenají přínos!budoucích oprav bazarových strojů. Na některé starší stroje již není možné nakoupit náhradní díly a náhradní díl se pak musí nechat vyrobit zakázkovým způsobem. Na stroji který vyžaduje časté opravy pak může dojít k velice rychlému vyrovnání ekonomického nákladu na pořízení stroje. Ne vždy je pak starší stroj výhrou a výhodným nákupem. Firma ROBEX DK, s.r.o. ® může k nabízeným bazarovým strojům dodat i náhradní díly, zajistit pravidelný servis či stroj plně repasovat tak, aby odpovídal plně bezpečnostním předpisům platných ke dni nákupu bazarového stroje.

Repasované stroje jsou starší stroje, které prošli částečnou či kompletní opravou s výměnou či nahrazením některých součástí stroje za nové. Na nové součásti je pak jednodušší nakoupit náhradní díly. Repasované stroje musí odpovídat plně či částečně, dle dohody se zákazníkem bezpečnostním i jiným předpisům.

Porovnání bazarového stroje a stroje repasovaného

Stroje z výstav a ukázkové stroje pak tvoří zcela výjimečnou skupinu starších strojů. Jejich stav je přibližně stejný, jako stav stroje nového. Vzhledem k motohodinám práce na stroji vykonaných může však stroj vykazovat již potřebu zásahu údržby či servisu. Do této skupiny také patří poškozené výrobky. Toto poškození však nesmí být na úkor funkcionality stroje či jeho bezpečnosti. Obyčejně se jedná o vnější poškození, zejména designu stroje, ke kterému došlo během přepravy stroje k zákazníkovi. Oproti stroji novému je pak dána na tento druh strojů výrazná sleva v pořizovací ceně.

Vysvětlení některých technických pojmů:
Bazar – místo nákupu staršího, použitého stroje
Repase – úprava stroje k datu prodeje
Oprava stroje – navrácení plné funkčnosti stroji
Servis stroje – činnost při opravě stroje
Údržba stroje – pravidelný servis stroje
Oprava stroje – nahodilý servis stroje
Náhradní díl – díl potřebný k opravě stroje

Při nákupu bazarového stroje vždy zvažte pozitiva a negativa tohoto nákupu.


Jste v kategorii: Bazarové stroje

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?