. RobexPedie - Ochranné rukavice a prostředky
Kategorie Ochranné rukavice a prostředky obsahuje 1 článek:
 

Ochranné prostředky a rukaviceOchranné prostředky a rukavice

Ochranná rukavice, ochranná pomůcka

Zabránit úrazům nebo je alespoň omezit na minimum je v civilizovaných zemích jednou z priorit. Snahou každého výrobce stroje či přístroje je své dílo vyrobit a uvést na trh tak, aby bylo co možná nejvíce bezpečné. Jsou však stroje u kterých jistým rizikům zabránit nelze. U takovýchto jsou zbytková rizika nezbytnou podmínkou jejich  funkčnosti. Právě proto existují osobní ochranné prostředky.

Z pohledu uživatele a jeho bezpečnosti je vždy důležité užívat jakýkoliv výrobek v souladu s pokyny výrobce a prodávajícího. Pokud jsou tyto informace a pokyny poskytovány formou návodu, je třeba návod předem řádně prostudovat a následně striktně dodržovat. Nejsou-li pokyny uvedeny přímo na výrobku, je třeba mít návod k užívání vždy v dosahu.

Ochranné prostředky a pomůcky rozdělujeme:
1) dle skupin ( logicky)
2) dle třídy ochrany
3) dle užití

Zdraví své a zdraví svých zaměstnanců pečlivě střežte. Pouze zdraví zaměstnanec může vykonávat činnost a přinášet tak firmě prosperitu.

Zobraz celý článek | Jste v kategorii: Ochranné rukavice a prostředky

Otevři celý článek

Přejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky

 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?