. RobexPedie - Pásové pily na pěnový materiál
Kategorie Pásové pily na pěnový materiál obsahuje 1 článek:
 

Pásova pila na pěnové materiályPásova pila na pěnové materiály

Pásové pily, vertikální pila na PUR, Molitan ®, horizontální pila na polyuretan

Pásová pila na pěnové hmoty a podobné materiály je stroj určený k přesnému dělení pěnových a jim podobných materiálů ložených na desce této pásové pily. K řezu dochází tlačením materiálu do místa řezu či posuvem nože do materiálu. Místo řezu je dáno místem průchodu pásového nože skrz desku stolu.

Pásová pila funguje na principu oběžného nože, nekonečného pásu, který je posouván do řezu jednosměrným otáčením pilového pásu. K rotaci tohoto pásového nože je využito kol, jež otáčejí tímto nožem  (počet kol, dle typu pily), přičemž jedno kolo pily musí být vždy hnané. Je nutné dbát na správné napnutí nože. Pilový pás je uveden do pohybu silou motoru, která je přenášena na hnané kolo a tím i pilový pás. Pásový nůž se pohybuje tedy jedním směrem a zpravidla směrem k desce stolu na které je umístěna průpyšnice, drážka v desce stolu vyrobená z kovového materiálu. Tvoří tak místo kde dochází k řezu. Z podstaty řezu je jasné, že při rychlém pohybu nože do řezu dochází k jeho postupnému otupení. Ke zpětnému nabroušení pak slouží brousící zařízení.

Pásové pily dělíme dle určení na:

- pily na textilie a podobné materiály
- pily na Molitan ® a jiné pěnové materiály
- pily na dřevo, kov a další

V tomto článku se však budeme věnovat pouze pilám na pěnové materiály. S pilami tohoto typu se setkáme všude tam, kde je zpracováván ve větší míře Molitan®, polyuretan či jiná nejen měkká pěna. Jedná se rychlý způsob přesného, nejen rovného, opracování pěnových hmot i velkých rozměrů. Speciálními pásovými pilami lze velice přesně vytvářet i tvarové řezy všech typů.

Neodstraňujte nikdy bezpečnostní prvky z pásové pily.

Zobraz celý článek | Jste v kategorii: Pásové pily na pěnový materiál

Otevři celý článek

Přejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky

 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?