. RobexPedie - nože kotoučové, vertikální a pásové
Kategorie nože kotoučové, vertikální a pásové obsahuje 3 články:
 

Nože pro pásové pily, štípací a loupací strojeNože pro pásové pily, štípací a loupací stroje

Nůž pro pásovou pilu, nůž pro štípací stroj, pásový nůž, pilový pás, struny

Pásový nůž patří do skupiny nožů uzavřených. Při jeho otáčení ostří nože nikdy nekončí a je tedy nekonečné.  Je vyráběn z Tvrdých ocelových materiálů, který je nakrácen na požadovanou délku a na jeho koncích vzájemně spojen speciální technikou bodového sváření.  Pásové nože jsou nejčastěji měněným dílem na pásových pilách. Jednomu výrobci, značce popř. typu pily odpovídá vždy jeden typ nože.  Pro některé typy pil je ale možné volit více typů nože, zejména pak jeho typů ostří. Nože jsou vyráběny ze speciálních ocelí, tak aby byla zachována jejich prvotřídní jakost, tvrdost, zároveň však jejich pružnost a minimalizovalo se riziko úrazu.

Princip řezu pilovým pásem:
pásový nůž je řádně připevněn a nesen na kolech pily (počet kol, dle typu pily), přičemž jedno kolo pily musí být vždy hnané. Je nutné dbát na správné napnutí nože. Pilový pás je uveden do pohybu silou motoru, která je přenášena na hnané kolo a tím i pilový pás. Pásový nůž se pohybuje tedy jedním směrem a zpravidla směrem k desce stolu na které je umístěna průpyšnice, drážka v desce stolu vyrobená z kovového materiálu. Tvoří tak místo kde dochází k řezu. Z podstaty řezu je jasné, že při rychlém pohybu nože do řezu dochází k jeho postupnému otupení. Ke zpětnému nabroušení pak slouží brousící zařízení.

Základním tříděním nožů je rozdělení dle jeho způsobu ostření na:
- jednostranně broušené
- oboustranně ostřené

Pásový nůž udržujte vždy perfektně nabroušený.

Zobraz celý článek | Jste v kategorii: nože kotoučové, vertikální a pásové

Otevři celý článek

Vertikální nože a nože pro vertikální řezačkyVertikální nože a nože pro vertikální řezačky

Vertikální nůž, nůž pro vertikální řezačku, nůž do vertikální pily, nůž pro svislou řezačku

Vertikální nůž je součást stroje, která je nezbytná pro jeho funkci řezání. Právě nože určují kvalitu provedených řezů. Tyto vertikální nože zajišťují řez svými svislými vibracemi. Rozlišujeme zejména tři základní typy ostří těchto nožů. Hladký s rovným ostřím, konkávní a zvlněný konvexní. Poslední zmíněné dva typy jsou velice progresivní a v mnoha případech zajistí čistý řez i výrazně spékavého materiálu. Nože pro vertikální, svislé řezačky jsou výrazně tenčí, než nože kotoučové. Je to dáno jejich pohybem v noze vertikální řezačky, která neumožní jejich stranový pohyb (mimo tuto vodící nohu). Zvláštní kategorií jsou potom servocutterové nože, jejichž konstrukce je odlišná, nicméně funkce podobná.

Tvar ostří nože:
rovný - hladký
konkávní (dle typu řezačky) - hrany tvoří tzv. stříšky
konvexní - zvlněný (dle typu řezačky) - hrany tvoří tzv. vlnky

Vertikální nůž vybírejte vždy pouze typu řezačky, stroje popř. dle aplikace na kterou chcete nůž využívat.

Zobraz celý článek | Jste v kategorii: nože kotoučové, vertikální a pásové

Otevři celý článek

Kotoučové nože a nože do kotoučových řezačekKotoučové nože a nože do kotoučových řezaček

Kotoučové nože, nože pro kotoučové řezačky a kotoučové pily

Kotoučový nůž je součást stroje, která je nezbytná pro jeho funkci řezání. Právě nože určují kvalitu provedených řezů. Kotoučový řez zajišťuje svoji funkci otáčením. Kotoučové nože jsou nejčastěji měněným dílem na ručních řezacích strojích. Každý nůž vhodný pro konkrétní typ řezačky odpovídá konkrétnímu typu úchytu na této řezačce. Jednomu výrobci, značce popř. typu řezačky odpovídá vždy jeden úchyt nože. Některé řezačky umožňují volbu typu nože ( typu ostří), změnu jeho průměru. Jiné tuto změnu neumožňují a jsou vázány pouze na jeden typ nože. Nože jsou vyráběny ze speciálních ocelí, tak aby byla zachována jejich prvotřídní jakost, tvrdost, zároveň však aby byli dostatečně pružné a minimalizovalo se riziko úrazu při rozlomení či jinému mechanickému poškození nože. Ačkoli to není z prvního pohledu zřejmé, důležitým ukazatelem jakosti nože je i jeho dokonalé vyvážení. Vzhledem k rotačním silám, které na nůž působí je jeho vyvážení  a přesné obrobení velice důležité.

Pro řezání textilních materiálů, kartonů a lepenek, pryží a tomu podobných materiálů jsou zpravidla používány nižší otáčky hřídele nože.

Kotoučové nože pro tato použití dělíme na:
a) jednostranně broušené
b) oboustranně broušené

Kotoučový nůž vybírejte dle typu řezačky, stroje popř. dle aplikace na kterou chcete nůž využívat.

Zobraz celý článek | Jste v kategorii: nože kotoučové, vertikální a pásové

Otevři celý článek

Přejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky

 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?