. RobexPedie - Štípací, drážkovací, nopkovací stroje

Nápověda Štípací, drážkovací, nopkovací stroje

Štípací, drážkovací, nopkovací stroje na pěnové hmoty a pryž

Štípací stroje jsou používány tam, kde je třeba nadělení extrémně přesných desek materiálů. Toto dělení je zpravidla nazýváno štípáním. Štípání je metoda řezání rozličných materiálů na desky v horizontální rovině. Klasické štípací stroje dělí desky s velice vysokou přesností. Štípací stroj vybavený profilovanými válci je nazýván nopkovací či drážkovací stroj. Nopkovací a drážkovací stroje tvoří při štípání zároveň i reliéf do děleného materiálu.

Základní členění:

- štípací stroje
- drážkovací, nopkovací stroje

Štípací, drážkovací a nopkovací stroje

Štípací stroje využívají přesného navedení materiálu do řezu pomocí podávacích válců. Tyto válce jsou nastaveny před započetím práce pro konkrétní tloušťku desky (vstupní materiál). Principem plochého dělení je horizontální řez pásovým nožem. Materiál je přiváděn na pohyblivé ostří nože. Pohyb nože obstarává dvojice či čtveřice pohyblivých kol, přičemž vždy jedno kolo je mechanicky poháněné elektrickým motorem. K řezu je používán speciální nůž, který je vedený v přesné bandáži. Tento nůž odpovídá typem, délkou i dalšími rozměry vždy konkrétnímu typu bandáže respektive stroje. Tato bandáž je kvalitně obrobena a vede nůž, zabraňuje jeho prohýbání. Nůž vyčnívá z této bandáže pouze svým ostřím. Bandáž při řezu rozevírá výstupní, nadělené desky materiálu od sebe. Ideálního řezu je také docíleno stavbou a určením úhlu V bandáže pro konkrétní typ materiálu (dle jeho tuhosti aj.). Blok materiálu je postupně shora odštipován dle předvolené síly vrstvy. Štípací stroje mají vždy interní brousící zařízení pro zajištění ideální ostrosti nože. Hnané podávací válce musí působit ideálním přítlakem na vstupní materiál tak, aby zajistili dostatečné sunutí materiálu proti bandáži s nožem. Tento princip řezu je vhodný nejen pro tuhé materiály typu PUR, polypropylen, polyetylén ale i pryž.

Štípací stroj - nákres a detail nože s bandáží

Profilovací válce pro drážkovací či nopkovací strojDrážkovací stroj je vlastně štípací stroj dovybavený o speciální reliéfní válce, které zajistí do štípnuté desky negativní reliéf. Je využito principu negativního řezu měkkých materiálů typu PUR pěn. V desce vyříznutý reliéf odpovídá přesně negativu vzoru válce. Profilovací válce mohou být vyrobeny dvěma způsoby. Prvním typem profilovacích válců jsou válce jednolité, vyrobené z jednoho kusu materiálu. Tento princip již dnes není Ukázka na nopkovacím stroji vyřezané deskymnoho používán, zejména kvůli vysokým pořizovacím nákladům a praktické nemožnosti přednastavit vyřezaný vzor. Přicházejí tak na řadu segmentové profilovací válce, které umožňují prohození svých segmentů či jejich nahrazení. Na jednom nosném válci je tak možné vytvořit i více výstupních reliéfů.

Rozměry nožů pro štípací, nopkovací a drážkovací stroje jsou  udávány takto: 7180 x 60 x 1 tzn. délka nože 7180 mm, šířka nože 60 mm, tloušťka nože 1.0 mm.

Vysvětlení některých technických pojmů:

Pilový pás – jinak též pásový nůž
Pásový nůž – řezný nůž
Rychlost – pohyb tělesa v čase
Brousek – k broušení nože

Práce štípacího stroje

Štípaní je metoda přesného dělení pěnových materiálů v horizontální rovině.


Jste v kategorii: Štípací, drážkovací stroje

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?