. RobexPedie - Jára Cimrman - český velikán

Nápověda Jára Cimrman - český velikán

Kdo nezná Cimrmana není Čech, Moravan ni Slezan

Jára Cimrman je "fiktivní" postava univerzálního českého génia. Jeho život a dílo je zachyceno hlavně díky repertoáru divadla Járy Cimrmana.

Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy  okolo roku 1853 a 1859 (matrikářův nejistý rukopis připouští i roky 56, 64, 68, 83 ...).

Jeho otcem byl český krejčí Leopold Cimrman a matkou rakouská herečka Marlen Jelineková-Cimrmanová. On sám se cítil býti Čechem, o čemž vypovídá i poslední dochovaný zápis z jeho deníku, kde vyjadřuje touhu „vidět svou vlast Böhmen“. Byl jedním z největších českých vynálezců, dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, kriminalistů a sportovců své doby.

Podle nejnovějších zjištění byla vyvrácena tvrzení o tom, že poslední místo, kde Cimrman jistě pobýval je pojizerská osada Liptákov. Cimrman se prokazatelně dožil první světové války, ale díky infekční žloutence nebyl odveden na frontu. Většinu času tak trávil v pražské kavárně Louvre na Národní třídě, kde také napsal převážnou část hry Čerské nebe, kterou dokončil ve svém skromném příbytku na půdě obecné školy v Dymokurech, odkud vedl čilou korespondenci s přáteli v boji. O jeho dalším osudu již další důkazy neexistují. Údajné místo jeho skonání se nachází v lese na tzv. Husí cestě, poblíž obce Skalka v Ústeckém kraji. Za svého života se nedočkal uznání. Teprve objevem truhly s pozůstalostí dr. Evženem Hedvábným je evropská veřejnost seznámena s jeho géniem.

Dle mého soudu nemůže být narození Cimrmana datováno později než v roce 1970, protože v některých dochovaných archiváliích byl zjištěn již během let okolo roku 1970 plodný počin našeho génia.

Také jeho skon je silně nejistý. Zvládl totiž obelstít přírodu a pomocí speciální omlazovací masti omládl o mnoho let. Proč by tedy nepoužil mast vícekráte?

O cimrmanologii jako vědecké disciplíně:

Stejně jako má Komenský své stopence v podobě Komeniologů, má Jára Cimrman stoupence své!

Cimrmanologie je věda zabývající se vším co nějak souvisí s životem a dílem génia Cimrmana. Jára Cimrman je tedy hlavním objektem zkoumání. I když tato vědecká disciplína již existuje téměř půl století, na svůj skutečný rozmach stále ještě čeká. V současné době není systematicky vyučována na žádné světové univerzitě jako samostatný hlavní obor. Existuje ale řada jednotlivců – cimrmanologů a také badatelských týmů, které se této činnosti soustavně nebo s přestávkami věnují.

Mezi nejznámější Cimrmanology patří zejména Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Miloň Čepelka, Jaroslav Weigel, Petr Brukner, Pavel Vondruška, Václav Kotek, Jan Hraběta, Jan Kašpar, Genadij Rumlena, Bořivoj Penc, Marek Šimon, Robert Bárta, Petr Reidinger, Josef Koudelka, Michal Weigel, Zdeněk Škrdlant aj. Vzdejme jim tímto holt za jejich převelice důležitou osvětovou činnost.

Důležité odkazy:

https://www.cimrman.at
Cimrmanův zpravodaj

https://www.zizkovskedivadlo-jc.cz/
Žižkovské divadlo - domovská scéna Járy Cimrmana

https://sobulka.webpark.cz/jara_cimrman.htm
Na těchto stránkách najdete části vědeckých seminářů o životě a díle Járy Cimrmana, jež při představeních DJC předchází samotným hrám. Naleznete zde také stručné informace k jednotlivým aktovkám, jako je obsazení rolí, režie, datum premiéry apod.

https://www.apojc.net/
ASOCIACE pro obrodu Járy Cimrmana (APOJC)
Plzeňská společnost věnující se odkazu a dílu téměř zapomenutého českého génia Járy Cimrmana. Naleznete zde aktuální informace z cimrmanologického oboru, rozsáhlou fotogalerii včetně sekce Krása bez závoje, unikátní soutěž Cimrmanův Liptákov, festival Dny s Járou Cimrmanem v Plzni, tématické ankety, kulturní recenze, odborné kvízy a mnoho dalšího.

https://www.hradec.org/cimrman/cze.html
Život a dílo Járy Cimrmana lze diskutovat na internetové konferenci "cimrman". Dále je k nahlédnutí katalog variant zmizení Járy Cimrmana v roce 1914 a jiné cimrmanologické příspěvky.

Navštivte divadlo či kupte hrací disky, Jára Cimrman bude žít vždycky.


Jste v kategorii: Ostatní zajímavosti

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?