. RobexPedie - Pásové pily na textílie
Kategorie Pásové pily na textílie obsahuje 1 článek:
 

Pásové pily na textíliePásové pily na textílie

Pásová pila na textil, textilní pásová pila, pásová pila na textil a jiné materiály

Pásová pila na textilní a jiné materiály je stroj určený k přesnému dělení textilních a jim podobných materiálů ložených na desce této pásové pily. K řezu dochází tlačením materiálu do místa řezu. Místo řezu je dáno místem průchodu pásového nože skrz desku stolu.

Pásová pila funguje na principu oběžného nože, nekonečného pásu, který je posouván do řezu jednosměrným otáčením pilového pásu. K rotaci tohoto pásového nože je využito kol, jež otáčejí tímto nožem  (počet kol, dle typu pily), přičemž jedno kolo pily musí být vždy hnané. Je nutné dbát na správné napnutí nože. Pilový pás je uveden do pohybu silou motoru, která je přenášena na hnané kolo a tím i pilový pás. Pásový nůž se pohybuje tedy jedním směrem a zpravidla směrem k desce stolu na které je umístěna průpyšnice, drážka v desce stolu vyrobená z kovového materiálu. Tvoří tak místo kde dochází k řezu. Z podstaty řezu je jasné, že při rychlém pohybu nože do řezu dochází k jeho postupnému otupení. Ke zpětnému nabroušení pak slouží brousící zařízení.

Pásové pily dělíme dle určení na:

- pily na textilie a podobné materiály
- pily na Molitan ® a jiné pěnové materiály
- pily na dřevo, kov a další

V tomto článku se však budeme věnovat pouze pilám na textilie. S pilami tohoto typu se setkáme téměř v každé větší čalounické dílně či výrobní firmě. Jedná se rychlý způsob přesného, nejen rovného, opracování textilií i ve vysokých vrstvách. Pásovou pilou lze velice přesně vytvářet i tvarové řezy všech typů.

Při práci na pásové pile používejte vždy ochranné bezpečnostní prvky pily a doporučené ochranné prostředky.

Zobraz celý článek | Jste v kategorii: Pásové pily na textílie

Otevři celý článek

Přejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky

 
 | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?