Vývoj & konstrukční kancelář firmy ROBEX DK, s.r.o. ®

Design, engineering & vývoj

Úspěšná výroba jednoúčelových strojů na zakázku předpokládá silné zázemí zejména v oblasti vývoje, designu a engeneeringu. Právě touto cestou jdeme již od počátku my. V rámci naší firmy tedy na vývoji vaší nové technologie pracuje hned několik samostatných oddělení a týmů, které se navzájem doplňují a provádí kontrolu.Konstrukční kancelář

Součástí firmy ROBEX DK, s.r.o. je již od roku 2006 konstrukční kancelář. Úkolem konstruktérů je nacházet optimální technické řešení vzhledem k potřebám našich zákazníků a následně zpracovat technickou dokumentaci ve 2D a 3D pro vlastní výrobu. Podkladem je požadavek od zákazníka. Jednoduše řečeno, co má stroj dělat, ideálně jak to má dělat a kolik má být rámcová cena. konstruktéři pak hledají řešení, jak připravit do výroby právě takovýto celek. Celá práce konstruktéra je rozdělena do několika dílčích fází.Díky vlastní konstrukční kanceláři můžeme zajistit širokou škálu služeb. Od počátečního návrhu konceptu, následného vývoje pomocí SolidWorks až po konečné zhotovení technicko-výrobní dokumentace, kompletní výrobu, dodání, zaškolení, záruční i pozáruční servis.

Fáze vývoje

Fáze vývoje v rámci konstrukce

První stupňem vývoje je zhotovení studií. Jejich součástí jsou i výsledky testů vámi zpracovávanéhomateriálu, detailní řešení a následná optimalizace s ohledem na cenu, výrobní možnosti atd.V rámci kompletního vývoje výrobku, celého stroje nebo linky je nezbytné připravit koncepční řešení, vycházející ze studie. Kromě klasických konstrukčních prací zajišťujeme také další samostatné vývojové a výzkumné práce.Po odsouhlasení konceptu zákazníkem a vlastním začátku zakázky přichází klasická konstrukční činnost a sice vývoj a tvorba podkladů pro dílce, sestavy a následné 3D modely. Naše konstrukční kancelář využívá ke své práci software SolidWorks pro projektování 3D modelů, jejichž parametrické zpracování nám umožňuje pružně reagovat na případné změny v zadání projektu. Výsledná technická dokumentace splňuje technické standardy a zaručuje tak našim zákazníkům případnou širokou a jednoduchou aplikovatelnost.V rámci přípravy projektu je vždy brán ohled i na prostory zákazníka a jeho požadavky. Dbáme samozřejmě i na bezpečnost a bezchybnou použitelnost navrhovaných dílců, strojů nebo linek. Právě proto při zpracování projektů nezapomínáme na kontrolu kolizních stavů zvoleného principu.Každou část stroje nebo linky podrobujeme zvlášním kontrolám a provádíme pevnostní analýzy a výpočty nejen celých kompletů, ale i jednotlivých komponentů z hlediska deformace dílů od zatížení nebo deformace dílů působením tepla. Na základě výpočtu určíme kritická místa, nejexponovanější části, maximální deformace aj. Součástí pevnostní analýzy je i návrh potřebných úprav a následná optimalizace konstrukce. Podobným procesem je i zpracování analýzy a rozboru rizik, kde zjistíme všechna rizika a navrhneme úpravy k odstranění závažných rizik. Zzbytková rizika jsou odstraněna některým z účinných opatření.Odsouhlasená a zkontrolovaná vývojová fáze přechází do 2D podoby a je připravena pro výrobu. V souběhu jsou vytipovány a objednány komponenty a prvky pro stroj nebo linku.Seznámení výroby s konkrétními požadavky na sestavení stroje a jeho jednotlivých částí je nezbytnou částí vývoje při předání do výroby. Většinou je i nezbytná přítomnost a kontrola určeného konstruktéra při vlastní kompletaci ve výrobě.Po sestavení a kompletaci stroje konstrukce přechází na dokončení a kontrolu výkresové dokumentace a tvorku kompletní dokumentace. Jedná se nejen o výrobní výkresy, ale také o servisní manuály, seznam vyměnitelných dílů a jejich dostupnost, uživatelský manuál nebo návod k obsluze. Konstrukce je též účastna při zkouškách a testech.

Konstrukční a simulační prostředí

Logo SolidWorks

Využíváme SolidWorks v optimální verzi a rozsahu právě pro kreslení jednoúčelových strojů a linek s jejich nespornými specifiky. SolidWorks nám, jako jeden ze světově nejpoužívanějších konstrukčních software, přináší zefektivnění procesů ve všech fázích vývoje celku.

SolidWorks pro nás nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů. Šetříme svůj čas a tím vaše peníze.Použití některých částí dokumentace u jiné zakázky výrazně zvyšuje flexibilitu v konstrukci. Navíc je vše vícesměrně zálohováno a zvyšuje se tak opakovatelnost prvků.

A co dál o konstrukci?

Naše samostatná konstrukční kancelář je na špičkové úrovni a to nejen z pohledu hardware, software vybavení, ale i z pohledu zkušeností s vývojem strojů.

Konstrukční kancelář jako základ každé zakázkové výroby strojů

Snažíme se zpřístupnit i českým firmám nejmodernější technologie. Naše konstrukční kancelář již realizovala různorodé projekty mezi které namátkou patří například vývoj a konstrukce recyklační technologie na pojení pěnových hmot, pojení rozličných materiálů, obří převíjecí linky, automatické pokládací stoly, tavnou techniku, kopírovací a cnc stroje, odměřovací stroje, zatavovací a profilovací linky, různá řezací a ořezová pracoviště, vertikální i horizontální pily, počítadla kusů a mnoho jiných.V rámci rozšíření a využití výrobních kapacit naší firmy se také naše konstrukční kancelář podílela na vývoji tavné řezací techniky na polystyrén a izolace CleexCut (více naleznete zde).Mimo standardních konstrukčních a vývojových prací zajišťujeme též technické návrhy ve strojírenství, automotive, energetiku a vývoj řídících systémů.Námi vyrobené stroje jsou vždy konstruovány s minimalizací možné budoucí údržby. I tak je však nutno vzít v úvahu mechanická opotřebení a je proto nezbytné provádět pravidelnou údržbu stroje. Proto jsme zahrnuli servisní činnost a zaškolili kvalifikované servisní pracovníky. O možnostech spolupráce na servisu a údržbě strojů se informujte ZDE!Individuálně lze také domluvit další služby typu: pravidelný servis, držení náhradních dílů skladem, repase Vašich starších strojů aj.Každý stroj je vždy vyroben na míru. Je tedy důležité znát všechny Vaše potřeby a budoucí požadavky. Na naší prezentaci je pouze nastíněn přehled námi vyrobených a dodaných strojů, v případě, že jste nenalezli žádný odpovídající stroj či princip, kontaktujte nás. Nabídneme Vám další možná řešení.

 • zakázková výroba jednoúčelových strojů dle našeho návrhu (jednoduchou nabídku obdržíte samozřejmě zdarma po upřesnění zadání)
 • možnost dodání samostatné výkresové dokumentace ke stroji, možnost kooperační spolupráce
 • možnost výroby dle Vámi poskytnuté dokumentace
 • návrh a realizace úprav stávajících strojů a linek


Elektro-oddělení

Elektroprojekce

I kvalitní elektroprojektant ovlivní výsledek

Naše elektro-oddělení je připraveno nasadit, jak již dávno odzkoušená řešení, tak i řešení související s novými technologiemi.Hlavní devízou je úzká vzájemná spolupráce elektroprojekce s ostatními odděleními naší firmy, zejména pak s konstrukčním týmem, výrobou i obchodem. V neposlední řade však i se zákazníkem napřímo. V rámci oddělení elektro též splopracujeme s dalšími firmami v oboru a v neposlední řadde i s techniky dodavetelských komponentů. Z této spolupráce již vzešlo spoustu nových nápadů a řešení, která směle odolávají konkurenci.Využíváme nejen ProfiCAD

Naši pracovníci soustavně dbají na svou odbornost. Jednotlivý pracovníci se zúčastňují pravidelných školení, seminářů, vč. složení příslušných zkoušek.

Projektová dokumentace elektro je zpracovávána zpravidla v nejnovějších verzích projekčního SW ProfiCAD.Na vyžádání jsme schopni schema zpracovat v E-plan nebo SolidWorks Electrical. U ProfiCADu je možnost instalace bezplatné verze pro jednoduché úpravy při budoucách změnách, včemž spatřujeme jeho výhodu pro zákazníky.

Elektro - instalace, kompletace, servis a opravy

Práce se nebojíme

Vysoká technická úroveň našich techniků, a to jak v malých projektech, tak u velkých a složitých technologických celků. Můžou to být projekty sériově vyráběných zařízení, prototypy unikátních strojů, složité linky sestávající z více samostatných celků nebo navzájem provázané linky řízené z velína, stroje se sběrem dat stejně jako oprava historického stroje a to zejména pro textilní, papírenský a automobilový průmysl. Tam všude, díky dlouholetým zkušenostem a cílevědomé práci na znalostech, naši elektrikáři vyhoví i nejnáročnějším požadavkům.

Naši pracovníci se tak podílí na desítkách akcí nejrůznějšího charakteru, od malých elektroinstalací, přes řídicí systémy strojů, VZT zařízení a výrobních linek až po kompletní výrobní dokumentaci technologických celků.

Řidící systémy a programování

Nabízíme komplexní služby v oblasti řídicích systémů, od návrhu, přes programování, až po instalaci a uvedení do provozu. Samozřejmostí jsou programovaní a vizualizace pomocí HMi nebo PC s využitím všech standardů. V případě potřeby jsme schopni grafiku a ovládání ušít na míru podle standardů zákazníka.Díky dlouholeté historii naší firmy disponujeme značným software i harware vybavením k úpravám, přeprogramování a identifikaci závad i na starých řidících systémech, PLC, HMI, ale i driverů, servodriverů, frekvenčních měničů a senzoriky mnoha značek (Omron, Hitachi, Lenze, Bosch Rexroth, Schneider, Siemens, Unitronics, Xinje, X-logic, Kinco, ReeR, Yaskawa a mnoho dalších).A proč ROBEX DK, s.r.o.?

Základem je pro nás vytvořit kvalitní návrh a celý projekt zrealizovat v co nejkratším čase a za odpovídající cenu. Náš zkušený tým techniků a konstruktérů je zde pro Vás. Vykonáváme vývojové a konstrukční práce v oblasti textilního a zpracovatelského průmyslu, automotive, elektrotechniky, strojírenství a všeobecné automatizaci.

Naše postupy a zkušenosti se stále vyvíjejí a zlepšují, ale základ zůstává stejný:

 • lidský přístup s jasně definovaným etickým kodexem
 • kvalitní a efektivní konstrukce stroje či přípravku
 • použití vysoce odolných a kvalitních komponent
 • důraz na ergonomii používání a bezpečnost
 • maximální flexibilita vůči přáním zákazníků
 • umění se pohybovat v corporate prostředí velkých nadnárodních zákazníků
 • rychlá odezva a stálý tým zkušených techniků
 • předáním díla to pro nás nekončí - servis & náhradní díly

U každého projektu je třeba si přesně ujasnit zadání a během vývoje intenzivně spolupracovat.


© copyright 2006-2024 ROBEX DK, s.r.o.® , změny vyhrazeny …
webdesign ROBEX DK, s.r.o.
Webové stránky firmy ROBEX DK, s.r.o. používají soubory cookies. Tyto informace používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Více zde!
PODROBNÉ NASTAVENÍ
:: InstalaceZTI.cz :: Mediace & mindfulness ::